четверг, февраля 02, 2017

«Потік свідомості» Джеймса Джойса…

    2 лютого виповнюється 135 років від дня народження ірландського письменника-модерніста, одного із найскладніших авторів європейської літератури Джеймса Джойса. Увібравши великий досвiд Європи, вiн у своїх творах поєднував величезне iнформацiйне навантаження iз зовнішнім станом людської душi. Вiн пише з помилками i майже не зважаючи на пунктуацiю.

Сюжет у традицiйному розумiннi у нього вiдсутнiй. Стиль Джойса дiстав назву «потік свiдомостi». Це прийом, при якому вiдтворюється весь обсяг одночасного, паралельного осмислення багатьох думок: вiд побутових, фiзичних вiдчуттiв i потреб до глибоких фiлософських роздумiв без жодних виправлень чи цензури. Джойс прагне дати людинi право на всi прояви її єства.

Джеймс Джойс - один з основоположників модерністського роману, поетика якого значно вплинула на розвиток не лише цього жанру, а й всього літературного процесу. Він відкрив новий вимір реальності - духовність, в якій поєднані різні часи, культури, простори.
Джеймс Джойс посідає унікальне місце не тільки в історії ірландської, а й світової літератури: він став творцем визначного всім світом шедевра, що С. Хемінгуей назвав «великою книгою», - роману «Улісс». Пiд час своєї публiкацiї, будучи спрямованим на заперечення суспiльних норм, вiн викликав масу скандалiв i судових процесiв, певною мiрою виправданих.
Роман побудований на поєднаннi двох свiтiв, двох стовпiв Європи - грецької міфології та християнської Бiблiї. Ця iдея втiлена i в iменi головного персонажа Стiвена Дедала.
Оригiнальнiсть i невичерпнiсть Джойсiвського роману - в його багато-значностi. Автор зображує трагедiю освiченої людини XX столiття, котра в своєму прагненнi позбутися залежностi вiд релiгiї, нацiї, політики, суспільства залишається самотньою до нестерпності. Окрім того, автор викладає унікальний аналіз жіночої психології, котрий дав початок так званому «жiночому письму».


Головний висновок творчостi письменника в тому, що людина, яка б генiальна вона не була, не iснує сама по собi; щастя й рiвновагу вона знаходить лише у простих радощах життя - спiлкуваннi, любовi й повазі.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Комментариев нет:

Отправить комментарий